Gebruiksaanwijzing Nightwatch

Download Nightwatch Gebruiksaanwijzing >>

Montage deur

 1. Bevestig één van de geleiders.
 2. Plaats vervolgens het deurtje in de geleider en zet de tweede geleider er tegen.
 3. Schuif de geleider een paar millimeter terug naar buiten en zorg zo voor voldoende speling, zodat de deur vrij op en neer kan bewegen. Schroef de bovenzijde vast.
 4. Schuif het deurtje naar boven en doe hetzelfde als de bij de bovenzijde.
  De deur moet nu door haar eigen gewicht makkelijk dicht kunnen schuiven.

Montage Nightwatch

De Nightwatch kan buiten of binnen geplaatst worden. Voor montage binnen kan een externe sensor gebruikt worden. Het toestel wordt geleverd in ‘open’ toestand.

Schuif het deurtje helemaal open en bepaal de positie van de Nightwatch. Het toestel moet horizontaal gemonteerd worden en zodanig dat het touwtje loodrecht naar onder uit het toestel loopt.

Open de klepjes aan de zijkant en schroef het toestel vast met de meegeleverde schroeven. Bevestig vervolgens de lus aan het deurtje.

Montagevoorbeelden >>

Het toestel

De buitenkant

A: Verlichte display
B: Menuknop
C: Bedieningsknoppen
Bedieningsknoppen Knoppen om door het menu te navigeren, waarden in het menu te verhogen of te verlagen en om deurtje manueel te bedienen.
Het menu openen en een gekozen menu optie openen of bevestigen

D: Lichtsensor
E: Groene led
Snel knipperen: actie vereist
Traag knipperen: motortje in werking
Om de 30 seconden: deur gesloten

F: Rode led
Licht op wanneer de batterijspanning laag wordt en de batterijen best vervangen worden.

De binnenkant

1: motor
2: aansluitingen
3: batterijhouder
4: connector motor
5: connector temperatuursensor
6: connector lichtsensor
7: connector netspanning
8: connector batterijen

Display

Het uur

Hier zie je de gekozen instelling om te openen. ‘TIMER’, ‘SENSOR’, ‘SENSOR + TIMER’ of ‘MANUEEL’. Bij keuze voor ‘TIMER’ of ‘SENSOR + TIMER’ zie je hier ook het gekozen tijdstip.

Hier zie je de gekozen instelling om te sluiten. ‘TIMER’, ‘SENSOR’, ‘SENSOR + TIMER’ of ‘MANUEEL’. Bij keuze voor ‘TIMER’ of ‘SENSOR + TIMER’ zie je hier ook het gekozen tijdstip.

Hier kan je de overige instellingen aanpassen.

 

In dienst nemen

Wanneer je het toestel openklapt zal de batterijclip zich presenteren. Plaats de batterijen en/of de netspanningsadapter. Bij gebruik van beiden zal netspanning gebruikt worden en zullen de batterijen het overnemen wanneer de netspanning zou wegvallen. 100% zekerheid!

Indien je de netspanningsadapter gebruikt dien je het dopje aan de onderzijde van het toestel te verwijderen om de kabel hier door te voeren. Vervolgens verbind je de kabel met de overeenstemmende connector.

Eerste gebruik

 • Wanneer je het toestel voor de eerste maal gebruikt zal je meteen een keuze kunnen maken voor de gewenste taal.
 • Kies een taal en bevestig je keuze met menu B.
 • Je zal vervolgens het uur moeten ingeven. Pas de uren aan met de pijltjes C en bevestig met menu B. Herhaal dit voor de minuten.
  • Sensor: De deur opent bij voldoende licht en sluit bij voldoende donker.
  • Timer: De deur gaat open of sluit op het ingegeven tijdstip
  • Sensor + timer: De deur opent bij voldoende licht maar nooit voor het opgegeven tijdstip. De deur sluit bij voldoende donker maar nooit later dan het opgegeven tijdstip.
  • Manueel: De deur opent en sluit enkel door een druk op de overeenstemmende knopVervolgens dien je met de pijltjes C een methode te kiezen voor het openen en het sluiten.
 • Het motortje rolt het touwtje op tot de lus tegen het toestel wordt aangetrokken.
 • Sluit de deur met de pijltjes C zodra daarnaar gevraagd wordt en druk daarna menu B.
 • De deur gaat weer open en het toestel is nu klaar voor gebruik.

De tijd aanpassen

 • Druk 2x op menu B zodat het klokje knippert en druk nogmaals menu B om de tijd aan te passen.
 • Pas de uren aan met de pijltjes C en bevestig met menu B.
 • Pas de minuten aan met de pijltjes C en druk menu B om te bevestigen.

Instellingen openen en sluiten aanpassen

 • Druk 2x op  menu B. Het klokje gaat knipperen.
 • Kies met de pijltjes C het zonnetje om de instellingen voor openen aan te passen. Kies het maantje om de instellingen voor sluiten aan te passen.
 • Druk menu B en kies een methode. TIMER, SENSOR, SENSOR + TIMER of MANUEEL. (zie eerste gebruik)
 • Druk menu B om te bevestigen.
 • Indien TIMER of SENSOR + TIMER gekozen werd moet vervolgens het tijdstip ingegeven worden.

Deur kalibreren

 • Druk 2x op menu B zodat het klokje gaat knipperen.
 • Kies met de pijltjes C het symbool voor INSTELLINGEN en druk menu B.
 • LICHTSENSOR knippert.
 • Kies met de pijltjes C DEUR KALIBREREN en bevestig met menu B.
 • De deur gaat nu open. Het motortje rolt het touwtje op tot de lus tegen het toestel wordt aangetrokken.
 • Sluit de deur met de knoppen zodra daarnaar gevraagd wordt en druk daarna menu B.
 • De deur gaat weer open en het toestel is nu weer klaar voor gebruik.

Fabrieksinstellingen

Wanneer je deze menuoptie kiest zal het toestel de fabrieksinstellingen herstellen en zal je zoals bij het eerste gebruik het toestel weer moeten instellen.

Belangrijk

 • Gebruik wegwerp alkaline batterijen, geen lithium en geen herlaadbare batterijen.
  Die gaan veel minder lang mee en ontladen snel wanneer het koud wordt.
 • Wanneer het deurtje blokkeert, los dan eerst dit probleem op voor je opnieuw kalibreert.
 • De Nightwatch is ontworpen om verticale schuifdeurtjes te bedienen.